Deze algemene voorwaarden betreffen elke dienst die vanuit LeonardMedia kan worden aangeboden.

Werkzaamheden: LeonardMedia produceert media van allerhande en levert verscheidene diensten, of zelf, of via partners. Daaronder vallen mogelijk, maar niet uitsluitend: videoproducties, drukwerk, websites, online marketing, management online kanalen, applicaties.

Oplevering: na de eerste edit volgt een oplevering. Hierop wordt in één keer zo volledig mogelijk feedback binnengehaald zodat er zo goed mogelijk kan worden gewerkt aan de eindoplevering. De algemene gang van zaker is dat er één oplevering is, waarop de eindoplevering volgt. De eerste oplevering zal nog niet 100% perfect zijn. Website: een eerste oplevering is een functionerende website met een basis van de functionaliteiten, pagina’s en ontwerpen. Website: een eerste oplevering is een goed-lopende video, van vooraf afgesproken duur, met afgesproken elementen erin verwerkt.

>> Zie ook: checklist video en checklist website

Eindoplevering: oplevering waarna facturatie geschiedt.

Oplevering

Een oplevering van een ontworpen product geschiedt in kleine stappen:

 1. Aanvraag
 2. Eerste gesprek
  1. Eerste voorstel
  2. Inventarisatie
 3. Werk aan de winkel
 4. Eerste oplevering
  1. Feedback
  2. Duiding uren (bijvoorbeeld “we zitten nu op 75% van de uren – met de resterende 25% kunnen we dit realiseren”)
  3. Eventuele tussenoplevering(en)
 5. Laatste oplevering

Vervolgend vindt de eindfacturatie plaats, vaak de resterende 50% van het totaalbedrag.

Facturatie en betaling

Offerte

Na acceptatie van de offerte starten in de meeste gevallen de werkzaamheden. Hiermee ben je akkoord met de algemene voorwaarden die hier te lezen zijn. Hiernaar wordt op de offerte en de factuur gerefereerd.

Facturatie

Facturatie vindt plaats via 50% deelfactuur vooraf en 50% na het afgesproken aantal opleveringen. Het kan zijn dat verzocht wordt eerst de tweede deelfactuur te betalen alvorens werk wordt voortgezet voor eventueel na-werk, bij een langer traject dan vooraf afgesproken.

Annulering

Voor annulering geldt: alles in goed overleg. Tot 3 maanden voor de start van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt tot voor 25% van voltooiing 50% van de kosten in rekening gebracht en na 50% van voltooiing van de werkzaamheden

Betaling

Op de factuur staat het verzoek binnen 10 dagen te betalen. Dat staat er zodat we ons aan de betalingstermijn van 14 dagen houden. Wordt er niet op tijd betaald, word je herinnerd. Na 2 herinneringen per e-mail en/of telefoon, wordt er een derde bericht verstuurd en wordt de factuur opgehoogd met 10% van het totaalbedrag. Blijft betaling uit, zullen we moeten overgaan tot juridische stappen.