Algemene Voorwaarden

Over facturen, gegevensverwerking en meer.

Allereerst: overzicht.

Duidelijkheid is fijn. Voor het overzicht zijn de Voorwaarden aldus ingericht:

 1. Aanvraag en start
 2. Werk en revisie
 3. Betaling

Eigenlijk precies zoals werk en oplevering verloopt. Duidelijk toch?

1. Aanvraag en start

In het kort: je neemt contact op – we overleggen of ik kan opleveren wat gevraagd wordt, we spreken een uurtarief of vaste prijs af en ik ga aan de slag.

In gesprek spreken we een aantal dingen af, maar deze Algemene Voorwaarden zijn leidend, tenzij expliciet anders schriftelijk afgesproken en geaccordeerd.

 • Uurtarief
  Op uurtarief werken is simpel: uren worden bijgehouden, dit werk wordt in rekening gebracht tegen een vooraf gecommuniceerd en geaccordeerd uurtarief. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.
 • Vaste prijs
  Bij een afgesproken vaste prijs wordt een inschatting van het aantal uren gedaan dat nodig is, om zo een vaste prijs te schatten. Zo kunnen 2 type afspraken worden gemaakt
  • Semi-vaste prijs
   Er wordt een vaste prijs afgesproken, maar het werk moet af. Een vooraf afgesproken tijd vóór het naderen van de urenschatting wordt gecommuniceerd hoeveel uren er over zijn en wat er binnen deze tijd nog kan gebeuren. Wanneer er meer uren nodig zijn kunnen deze bovenop de vaste prijs in rekening worden gebracht.
  • Volledig vaste prijs
   Er wordt niet meer dan het geschatte aantal uren gewerkt. Wanneer de uren op zijn, stoppen de werkzaamheden. LeonardMedia behoudt zich voor 1 uur voor het einde van het aantal uren de werkzaamheden te staken voor eventueel nodige overdracht naar derde partijen.

2. Werk en revisie

 • Gemaakte uren
   • Of er nu op uurtarief of met een vaste prijs wordt gewerkt: ik hou mijn uren bij in een urenregistratieprogramma. Deze worden bij facturatie meegestuurd, of deze uren zijn op te vragen na facturatie. Neem hiervoor contact op.
   • Het kan zijn dat er leeruren op de factuur staan. Dit is geïnvesteerde/gewerkte tijd die is besteed aan werk voor de klant, maar die deels of volledig voor eigen rekening wordt genomen.
   • Onze eerste meeting kan al snel uitlopen tot een brainstormsessie en het vergaand uitdenken van de site. Als dit in mijn ogen meer tijd vergt dan normaal gesproken bij het voorwerk van een website behoud ik mij voor deze uren, of een deel hiervan, te factureren.
   • Behalve zo’n eerste meeting kan ook telefonisch contact, mailcontact met de klant of relevante derde partijen gemaakt worden. Ook deze tijd kan worden verrekend.
 • Deadlines
  Wanneer een gestelde deadline niet wordt behaald, heeft LeonardMedia het recht om (volledig) te factureren. Hieronder wat voorbeelden ter verduidelijking.
  • Bijdrage van de aanvrager: Input vanuit de klant is niet alleen belangrijk, maar (bijna) altijd nodig. In het werken als webbouwer, -aan media, SEA, SEO, of welk ander project dan ook is klantcontact belangrijk. Het uitblijven van tijdige reactie kan resulteren in vertraging en het uitlopen van een deadline. In het algemeen, alsook in dit specifieke geval, wanneer dit ten grondslag ligt aan het uitlopen van werkzaamheden zal toch het volledige bedrag (of uren) worden gefactureerd
  • Te veel revisies: Uiteraard is de klant koning. Wat wel voor frustratie kan zorgen aan beide kanten, is een situatie met tot in den treure voordurende revisierondes. Zowel voor de klant als voor de bouwer(s) is dat niet prettig. Hiervoor zijn duidelijke afspraken nodig. LeonardMedia wil dit voorkomen, maar helaas kan het gebeuren dat een klant niet tevreden blijft met het opgeleverde product of de geleverde diensten. LeonardMedia behoudt zich voor het werk stop te zetten, maar de tot dan toe gemaakte uren volledig te factureren.

3. Betaling

We gaan er vanuit dat we er altijd uit komen als het gaat om betaling. We zijn geen uitknijpers, maar willen wel graag volgens afspraak betaald krijgen.

Daarbij komt uiteraard nog wel dat we aan de wet gebonden zijn, zoals (nagenoeg) iedereen in dit land.

De factuur

In onze ogen zijn er een aantal situaties mogelijk als het gaat om de factuur:

 1. Niet-kloppende factuurgegevens
 2. Oneens met de hoogte van het bedrag

Geef fouten altijd tijdig bij ons aan, zodat we er iets aan kunnen doen.

Te laat of op een ander moment betalen

 • Betalingstermijn

  Op de factuur staat een verzoek te betalen binnen 10 dagen. Dit doen we om te voorkomen dat te laat wordt betaald. Na 14 kalenderdagen (de betalingstermijn) komt hier zonder tegenbericht namelijk 15% bovenop. Uiteraard zullen we eerst contact met je opnemen om navraag te doen. Blijft betaling of contact bij herhaaldelijk verzoek uit, brengen wij de wettelijke 15% incassokosten (ex. BTW) in rekening. Blijft bij herhaaldelijke poging tot contact betaling alsnog uit, zijn we genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.

 • Op een ander moment betalen

  Mocht er onverhoopt alsnog te laat betaald gaan worden duiken we de gegevens in en wordt er nagebeld en overlegd. Hopelijk komen we er op die manier uit. Mochten er liquiditeitsproblemen zijn, kunnen we bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen.

Aanbetaling

Een aanbetaling is een bedrag dat bij annulering niet wordt terugbetaald. Als er een aanbetaling wordt gefactureerd, gaat dit meestal met 50% voor- en 50% na oplevering, maar deze verhouding kan ook anders liggen. Dit wordt vermeld op de factuur.

Annulering

Annulering is kosteloos mogelijk. Wel worden de gewerkte uren in rekening gebracht, plus het eventueel aantal uren dat nodig is voor goede overdracht.

Overige

In het algemeen geldt dat bij gebrek aan informatie over betaling we ons altijd zullen (moeten) houden aan de richtlijnen zoals deze wettelijk zijn vastgesteld, bijvoorbeeld door de Europese Unie en in het Nederlands wetboek.

 

– Laatste update: 19-05-2020